Szkoła Adeptów w Urupie – Domy

Dom Słońca

Motto

„Blask chwały, płomień odwagi”.

Poglądy

Dom Słońca skupia adeptów, którzy chcą być wzorem barsawiańskich herosów. Od uczniów tego domu oczekuje się, że będą odważni, charyzmatyczni i moralni. Szkoli się ich aby byli dobrymi przywódcami i dyplomatami. Absolwenci Domu Słońca mają być światłem nadziei oraz inspiracją dla zwykłych Dawców Imion. Jedną z najważniejszych motywacji członków Domu Słońca jest zyskanie nieśmiertelnej chwały prawdziwego barsawiańskiego bohatera, dlatego nie stronią oni od bycia w centrum uwagi i dbają o swoją reputację i status legendy, posiadają także wysokie umiejętności społeczne i doskonale odnajdują się w towarzystwie. Często cenią sobie styl i są urodzonymi artystami. W Domu Słońca przykłada się również dużą wagę do dążenia, w miarę możliwości, do pokojowych i właściwych moralnie rozwiązań.

Dyscypliny

Niemal wszyscy adepci dyscypliny Fechtmistrza, Trubadura i Powietrznego Żeglarza decydują się na naukę w Domu Słońca, jest on również popularny pośród Czarodziejów i Iluzjonistów. Poglądy tego domu stoją w znaczącej sprzeczności z poglądami Złodziei i Ksenomantów, którzy nigdy go nie wybierają. Nie jest on również popularny pośród Zwiadowców, Łuczników i Władców Zwierząt.

Dom Drzewa

Motto

„W wędrówce poznanie, w naturze odrodzenie”.

Poglądy

Uczniowie Domu Drzewa to adepci, którzy nade wszystko umiłowali podróże i zew dziczy. Są oni orędownikami życia w harmonii z naturą, niespokojnymi duchami które nie mogą usiedzieć w miejscu (choć to akurat nie jest regułą), i Dawcami Imion, którzy żyją pełnią życia każdego dnia. Łączy ich dążenie do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, życia w zgodzie z samym sobą oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Często bywają samotnikami i indywidualistami, niejednokrotnie preferując obcowanie z naturą nad obcowanie ze społeczeństwem. Najważniejszymi cnotami cenionymi w Domu Drzewa, poza umiłowaniem natury, rzecz jasna, są szczerość, pragmatyczność i ciekawość świata. Od uczniów tego domu, oczekuje się również samowystarczalności, elastyczności i umiejętności radzenia sobie w każdych warunkach.

Dyscypliny

Dom Drzewa jest naturalnym wyborem dla Władców Zwierząt i Zwiadowców, niemal wszyscy adepci tych dyscyplin decydują się na naukę właśnie tutaj. Dom ten jest również popularny wśród Mistrzów Żywiołów i Łuczników. Podróżniczy aspekt domu trafia także do niektórych Kawalerzystów i Powietrznych Żeglarzy. Mimo, że założenia domu nie kłócą się drastycznie z ideologią z żadnej z dyscyplin, to adepci dyscyplin „miejskich” lub „społecznych” bardzo rzadko decydują się na dołączenie do niego, gdyż po prostu nie jest on dla nich interesujący.

Dom Stali

Motto

„Bezbronnym tarczą, plugastwu mieczem”. 

Poglądy

Poglądy adeptów domu stali są proste i konkretne jak oni sami. Bronić słabych, pomagać potrzebującym, doskonalić siebie, dążyć do sprawności ciała i ducha. Cenionymi cnotami są szczerość, lojalność, męstwo, skromność i pracowitość. W Domu Stali kładzie się nacisk na pragmatyczność i skuteczność, kompletnie pogardzając stylem i wywieraniem wrażenia na innych. Adepci tego domu wierzą, że współpraca jest kluczowa do osiągnięcia celu, uczą się zatem lojalności, współdziałania, szacunku do hierarchii i autorytetów. Mają zamiłowanie do porządku i przestrzegania zasad. Mimo, że mniej charyzmatyczni niż członkowie Domu Słońca, również potrafią byś świetnymi dowódcami. W Domu Stali uważa się, że złoczyńcy i wszelkiej maści plugastwo sami są sobie winni i nikt specjalnie nie przejmuje się ich losem. Preferuje się także rozwiązania proste i skuteczne, nawet jeśli są to rozwiązania siłowe.

Dyscypliny

Wojskowy model organizacji Domu Stali sprawia, że jest on atrakcyjny głównie dla takich dyscyplin jak Wojownik, Kawalerzysta, Zbrojmistrz i Powietrzny Łupieżca, dlatego większość przedstawicieli tych dyscyplin uczy się właśnie tutaj (chociaż ci ostatni jakoś nie sprawiają wrażenia jakby dosłyszeli wyraźnie fragment o obronie słabszych, lub wręcz zupełnie przypadkowo zamieniają słabszych na swoich). Nierzadko członkami domu zostają także bardziej skłonni działać w grupach  Łucznicy, albo Fechmistrzowie – Pojedynkowicze. Bardzo rzadko do Domu Stali wstępują członkowie dyscyplin magowskich, a jeśli już się to zdarzy, prawie nigdy nie są to Iluzjoniści. Preferencja do rozwiązań siłowych oraz pogarda dla stylu sprawia, że do tego domu nigdy nie dołączają Powietrzni Żeglarze oraz Trubadurzy.

Dom Cieni

Motto

„Nie ma światła bez ciemności”.

Poglądy

Dom Cieni to luźna zbieranina indywidualistów i outsajderów, których łączy wspólne przekonanie, że walka w słusznej sprawie często wymaga podejmowania trudnych decyzji i drastycznych środków, i że to właśnie oni są Dawcami Imion, na których ciąży ta odpowiedzialność. Członkowie Domu Cieni mają mniej ze sobą wspólnego niż członkowie innych domów, gdyż wysoko cenią sobie indywidualizm i poczucie wolności. Mianownikiem wspólnym jest głównie, niechęć do autorytetów i ograniczeń oraz ogólne poczucie, że generalnie „cel uświęca środki”. Dodatkowo uczniowie Domu Cieni często sami nieco wyrzucają się poza nawias społeczeństwa, chętnie wcielając się w rolę, jeśli nie buntowników, to chociaż osób kwestionujących przyjęte normy. Pozytywnym aspektem takiego szkolenia jest to, że adepci z tego domu są czujni, podejrzliwi, analityczni i zdolni do niekonwencjonalnego myślenia. Wszelkie próby zdyscyplinowania ich spotykają się w różnym stopniu z oporem, ale jeśli da im się wolność działania, potrafią czynić cuda. Dla wielu z nich ważne jest życie w cieniu i to wcale nie w przenośni. Muszą robić „to co trzeba zrobić”, a takie czyny najlepiej popełniać pod osłoną nocy.

Dyscypliny

Do Domu Cieni wstępują niemal wszyscy Ksenomanci i Złodzieje, te dwie dyscypliny tworzą trzon tego domu. Należą do niego również pojedynczy członkowie niemal wszystkich innych dyscyplin, za wyjątkiem Trubadurów i Fechtmistrzów – życie w cieniu jest po prostu nie dla nich.