Regulamin konwentu
Orichalcum 2023

Dura lex, sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

§ 1

Orichalcum odbywa się na terenie leśniczówki w miejscowości Głuchów koło Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie).

§ 2

Wejście na teren konwentu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3

Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od piątku godz. 16 do niedzieli, godz. 16.

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny identyfikator.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby niepełnoletnie na terenie konwentu mogą przebywać jedynie pod opieką rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunek ten nie dotyczy członków sekcji organizacyjnych, którzy w przypadku niepełnoletności znajdują się pod opieką organizatora sekcji, której są członkami.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.

§ 11

Zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego przez organizatorów.

§ 12

Namioty uczestników mogą być rozstawiane tylko w miejscach wskazanych przez organizatorów.

§ 13

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania wszelkiego alkoholu, poza piwem. (Piwo – napój alkoholowy o niskiej zawartości alkoholu [zazwyczaj do 7%], uzyskiwany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej, otrzymywanej ze zbóż – głównie jęczmienia [czasem także pszenicy] bez destylacji)

§ 14, pkt. a

Alkohol przywieziony na konwent można zostawić pod opieką organizatorów i odebrać opuszczając imprezę.

§ 14, pkt. b

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Każdorazowe palenie poza strefą będzie karane opłatą 1 zł.

§ 14, pkt. c

Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz tak podczas konwentu jak i podczas ogniska integracyjnego używania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

§ 15

Osoby pod wpływem środków odurzających oraz nietrzeźwe, będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu przez organizatorów.

§ 16

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz palenia poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami.

§ 17

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu – jego decyzja jest ostateczna.

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.

Regulamin konwentu
Orichalcum 2023

wersja on-line

§ 1

Orichalcum odbywa się on-line.

§ 2

Uczestnictwo w konwencie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3

Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone z konwentu.

§ 4

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu – jego decyzja jest ostateczna.

§ 5

Zasady dobrego konwentowania:

1. Bądź miły!

2. Nie wszczynaj burd.

3. Używaj komend botów na kanałach, które są do tego przeznaczone.

4. Nie trolluj!

5. Przestrzegaj netykiety!

6. Nie udostępniaj materiałów NSFW.

7. Nie spamuj za dużo.

8. Pamiętaj, aby sprawdzać przypięte wiadomości! Może być tam coś naprawdę wartego uwagi!

9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania.

10. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

11. Miło, że jesteś i przeczytałeś/aś /  :wink: :heart:

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów, grozi najpierw ostrzeżeniem (kolor czarny na chacie), a w razie dalszego niestosowania się – czasowym bananem.

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.