Dawcy Imion wszelkich ras, mamy dla was wspaniałą wiadomość koniec z ukrywaniem się, niech świat zobaczy jacy jesteście naprawdę! Ogłaszamy, że to właśnie w tym roku na Orichalcum odbędzie się konkurs COSPLAY! Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się ujawnić swojej prawdziwej twarzy! Na zwycięzcę czekają fantastyczne nagrody i mnóstwo zabawy!

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu Cosplay jest Stowarzyszenie Topory.

2. Koordynatorem konkursu jest zespół organizatorów konwentu Orichalcum.

3. Konkurs odbywa się podczas konwentu Orichalcum (28-30.-06.2019r.

w miejscowości Głuchów, woj. łódzkie).

4. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kostiumu jednej z ras przedstawionych w systemie Earthdawn i przedstawienie w kilku zdaniach historii bohatera.

6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.

7. Można występować wyłącznie pojedynczo. 

8. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców.

9. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Orichalcum w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Orichalcum.

10. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

11. Wszystkie sytuacje związane z wykorzystaniem pirotechniki lub rzucaniem przedmiotów w widownię powinny zostać ustalone z koordynatorem konkursu przed rozpoczęciem się konwentu.

12. Zabrania się rzucania przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

13. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

14. W skład jury wchodzić będą koordynatorzy konwentu Orichalcum.

15. Podczas trwania uczestnicy konkursu będą dostawać od konwentowiczów żetony, które są formą oceny przez pozostałe osoby nie biorące udziału w konkursie.

16. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie przeliczenia liczby zdobytych żetonów i dodaniu oceny jury.

17. Oceniane będą:

 – wygląd kostiumu

 – jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.

 – kreatywność uczestnika, konsekwencja w projektowaniu postaci

18. Nagrody za konkurs zostaną ogłoszone podczas trwania konwentu Orichalcum.

Dyskwalifikacje i upomnienia

1. Organizatorzy i koordynator nie biorą odpowiedzialności za zachowanie uczestników.

2. Organizatorzy mogą dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu targów) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.

3. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorów konkursu w następujących przypadkach:

· wiele przebranych osób zbiera żetony na konto jednej,

· uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu.

 

 

Kontakt:

Organizatorzy:

Renata „Etopka” Goździk – mail: renatagozdzik@o2.pl

Monika „Auraya” Czyżowicz – mail: auraya82@gmail.com

Damiam „Mordeczka” Kowalczyk – mail: damiankowalczyk941@gmial.com

 

%d bloggers like this: